Mặt bằng R2 Royal City

Mặt bằng R2 Royal City được thiết kế 35 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 88,3m2 đến 200,8m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp với các loại diện tích khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Mat-bang-R2-tang3-29-Royal-City

Mat-bang-R2-tang-30-Royal-City

Mat-bang-R2-tang-31-35-Royal-City

Mặt bằng thiết kế các căn hộ toà R2 Royal City:

Mặt bằng R2A Royal City

Mặt bằng R2A Royal City từ căn 01 đến 15.

#1 Mặt bằng căn hộ 01 toà R2: 181,4m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 181,4m2, sảnh A toà R2.
 • Căn 01 có từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: có hướng cửa Đông bắc.
 • Hướng ban công: Ban công phòng khách Tây nam & hướng phòng ngủ Đông nam (View xuống sân vườn & bể bơi).
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ 01 toà R2 Royal City

#2 Mặt bằng căn hộ 02 toà R2: 181,4m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 181,4m2, sảnh A toà R2.
 • Căn 02 có từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: có hướng cửa Đông bắc.
 • Hướng ban công: Ban công phòng khách Tây nam & hướng phòng ngủ Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ 02 toà R2 Royal City

#3 Mặt bằng căn hộ 03 toà R2: 109m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 03 toà R2 Royal City

#4 Mặt bằng căn hộ 04 toà R2: 109m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 04 toà R2 Royal City

#5 Mặt bằng căn hộ 05 toà R2: 109m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 05 toà R2 Royal City

#6 Mặt bằng căn hộ 06 toà R2: 109m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 06 toà R2 Royal City

#7 Mặt bằng căn hộ 07 toà R2: 114,5m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 114.5m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 07 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ (là loại căn TOP Hoa Hậu loại 2 ngủ).
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 07 toà R2 Royal City

#8 Mặt bằng căn hộ 08 toà R2: 111m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 111m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 08 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ.
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.9 – 6.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 08 toà R2 Royal City

#9 Mặt bằng căn hộ 09 toà R2: 108,7m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 108.7m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 09 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: các phòng đều có cửa sổ;
  • Ưu điểm: ban công chạy dài từ phòng khách tới 2 phòng ngủ còn lại.
  • Điểm yếu: duy nhất chỉ là có cái cột rộng 1.2m ở gần ban công phòng khách & nằm giữa.
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.7 – 6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 09 toà R2 Royal City

#10 Mặt bằng căn hộ 10 toà R2: 108,7m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 108.7m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 09 & căn hộ 10 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: các phòng đều có cửa sổ:
  • Ưu điểm: ban công chạy dài từ phòng khách tới 2 phòng ngủ còn lại.
  • Điểm yếu: duy nhất chỉ là có cái cột rộng 1.2m ở gần ban công phòng khách & nằm giữa.
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.7 – 6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 10 toà R2 Royal City

#11 Mặt bằng căn hộ 11 toà R2: 88,3m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 88.3m2, sảnh A toà R2 Royal City;
 • Căn hộ 11 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.3 – 4.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 11 toà R2 Royal City

#12 Mặt bằng căn hộ 12 toà R2: 88,3m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 88.3m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 12 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.3 – 4.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 12 toà R2 Royal City

#13 Mặt bằng căn hộ 12A toà R2: 145,2m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 145.2m2 sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 12A được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam – nhìn xuống sân vườn & bể bơi.
 • Đây là Căn hộ có 2 phòng ngủ bí (không có cửa sổ).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (1 sáng & 2 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 12A toà R2 Royal City

#14 Mặt bằng căn hộ 12B toà R2: 104,8m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 104.8m2, sảnh A toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 12B được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5 – 5.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 12B toà R2 Royal City

#15 Mặt bằng căn hộ 15 toà R1: 136m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 136m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 15 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công: Bắc & Đông bắc (View ra ngoài Thành phố).
 • Thiết kế: 3 ngủ ( 2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.5 – 6.8 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 15 toà R2 Royal City

Mặt bằng R2B Royal City

Mặt bằng sảnh B toà R2 Royal City từ căn 16 đến 30.

#16 Mặt bằng căn hộ 16 toà R1: 130.7m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 130.7m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 16 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông.
 • Hướn ban công: Nam & Tây nam (View xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: Logia nhỏ ở phòng ngủ (không thuận tiện cho việc phơi quần áo nếu nhiều).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.5 – 5.7 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 16 toà R2 Royal City

#17 Mặt bằng căn hộ 17 toà R2: 164m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 164m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 17 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Đông.
 • Hướng ban công: Bắc ( View ra ngoài thành phố ).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8.2 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 17 toà R2 Royal City

#18 Mặt bằng căn hộ 18 toà R2: 124,6m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 124.6m2, sảnh B toà R2 Royal City;
 • Căn hộ 18 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: hướng Bắc.
 • Hướng ban công: Nam (View Xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 18 toà R2 Royal City

#19 Mặt bằng căn hộ 19 toà R2: 133,8m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 133.8m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 19 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Nam.
 • Hướng ban công: Bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 19 toà R2 Royal City

#20 Mặt bằng căn hộ 20 toà R2: 124,6m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 124.6m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 18 & căn hộ 20 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Bắc.
 • Hướng ban công: Nam (View Xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 20 toà R2 Royal City

#21 Mặt bằng căn hộ 21 toà R2: 133,6m2 R2 Royal City:

 • Diện tích; 133.6m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 21 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Nam.
 • Hướng ban công: hướng Bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 21 toà R2 Royal City

#22 Mặt bằng căn hộ 22 toà R2: 110m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 110m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 22 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Hướng Bắc.
 • Hướn ban công: Hướng Nam (View xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: Logia nhỏ ở phòng ngủ (không thuận tiện cho việc phơi quần áo nếu nhiều).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.8 – 5.1 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 22 toà R2 Royal City

#23 Mặt bằng căn hộ 23 toà R2: 113.9m2 R2 Royal City

 • Diện tích: 113.9m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 23 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Nam.
 • Hướng ban công: Hướng Bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.8 – 5.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 23 toà R2 Royal City

#24 Mặt bằng căn hộ 24 toà R2: 96,3m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 96.3m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 24 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Đông bắc.
 • Hướng ban công: Hướng Tây Nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ (là loại căn TOP Hoa Hậu loại 2 ngủ).
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.2 – 5.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 24 toà R2 Royal City

#25 Mặt bằng căn hộ 25 toà R2: 151,7m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 151.7m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 25 bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Tây nam.
 • Hướng ban công: hướng Bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 25 toà R2 Royal City

#25A Mặt bằng căn hộ 25A toà R2: 200,8m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 200.8m2, sảnh B toà R2.
 • Căn hộ 25A này có từ tầng 30 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam, hướng ban công: Đông & Đông bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 1 phòng đa năng, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10.5 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 25A toà R2 Royal City

#26 Mặt bằng căn hộ 26 toà R2: 148m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 148m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 26 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Tây nam.
 • Hướng ban công: hướng Đông bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8.2 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ 26 toà R2 Royal City

#26A Mặt bằng căn hộ 26A toà R2: 162m2 R2 Royal City (Penlhouse):

 • Diện tích: 162m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 26A được bố trí duy nhất ở tầng 30.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công phòng khách: Đông nam (Bên ngoài có sân vườn 180m2).
 • Hướng các phòng ngủ: Đông bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 26A toà R2 Royal City

#26B Mặt bằng căn hộ 26B toà R2: 170m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 170m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn 26B bố trì từ tầng 31 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam; Hướng ban công: Đông nam (View sang toà R4), hướng phòng ngủ Đông bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 26B toà R2 Royal City

#27 Mặt bằng căn hộ 27 toà R2: 89,8m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 89.8m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 27 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Đông bắc.
 • Hướng ban công: Ban công Tây nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.5 – 4.7 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 27 toà R2 Royal City

#27A Mặt bằng căn hộ 27A toà R2: 169,4m2 R2 Royal City:

Mặt bằng căn hộ số 27A toà R2 Royal City

#27B Mặt bằng căn hộ 27B toà R2: 169,4m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 169.4m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 27B được bố trí từ tầng 31 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc.
 • Hướng ban công & các phòng ngủ: Tây nam (View sân vườn & nội khu Royal City).
 • Căn duy nhất có phòng bếp có cửa sổ – nhìn sang toà R4.
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 27B toà R2 Royal City

#28 Mặt bằng căn hộ 28 toà R2: 127,8m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 127.8m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 28 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: hướng Tây nam.
 • Hướn ban công: hướng Đông bắc ( View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6 – 6.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 28 toà R2 Royal City

#29 Mặt bằng căn hộ 29 toà R1: 179,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 179.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn 29 bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc; hướng ban công: Tây nam & Đông nam (View xuống bể bơi & sân vườn).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh,1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 29 toà R2 Royal City

#30 Mặt bằng căn hộ 30 toà R2: 187,3m2 R2 Royal City:

 • Diện tích: 187.3m2, sảnh B toà R2 Royal City.
 • Căn hộ 30 này có từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam, ban công: Đông bắc & Đông nam (View ra ngoài thành phố).
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ số 30 toà R2 Royal City

#31 Mặt bằng căn hộ 05A & căn hộ 06A toà R2: 173,5m2 R2 Royal City (căn Penlhouse):

 • Diện tích: 173.5m2, sảnh A toà R2 Royal City;
 • Căn 05A & 06A được bố trí ở tầng 30 (Duy nhất tầng 30 có);
 • Hướng cửa ra vào:
  • Căn 05A & căn 06A: hướng Đông bắc;
 • Hướng ban công:
  • Căn 05A: hướng ban công: Tây nam (bên ngoài có sân vườn 180m2) & hướng phòng ngủ: Đông nam nhìn xuống sân vườn và bể bơi;
  • Căn 06A: hướng ban công: Tây nam (bên ngoài có sân vườn 180m2) & hướng phòng ngủ: Tây bắc nhìn ra ngoài thành phố;
 • Thiết kế căn hộ: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp;
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

Mặt bằng căn hộ 05A và 06A toà R2 Royal City

Xem thêm:

5/5 - (3 bình chọn)