Category: Sơ đồ mặt bằng Royal City

Mặt bằng R6 Royal City

Mặt bằng R6 Royal City được thiết kế 30 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 55m2 đến 154m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 1 đến 4 phòng ngủ phù hợp …

Mặt bằng R3 Royal City

Toà R3 cao 17 tầng, Mặt bằng R3 Royal City được thiết kế: 26 căn/tầng. Toà R3 chia làm 2 sảnh A & B và được bố trí 4 thang máy/sảnh. Toà R3 có diện …

Mặt bằng R5 Royal City

Toà R5 cao 35 tầng, Mặt bằng R5 Royal City được thiết kế: 26 căn/tầng. Toà R5 chia làm 2 sảnh A & B và được bố trí 7 thang máy/sảnh. Toà R5 có diện …

Mặt bằng R4 Royal City

Toà R4 cao 35 tầng, Mặt bằng R4 Royal City được thiết kế: 26 căn/tầng. Toà R4 chia làm 2 sảnh A & B và được bố trí 7 thang máy/sảnh. Toà R4 có diện …

Mặt bằng R2 Royal City

Mặt bằng R2 Royal City được thiết kế 35 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 88,3m2 đến 200,8m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp …

Mặt bằng R1 Royal City

Mặt bằng R1 Royal City được thiết kế 35 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 88,3m2 đến 200,8m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp …