Mặt bằng R1 Royal City

Mặt bằng R1 Royal City được thiết kế 35 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 88,3m2 đến 200,8m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp với các loại diện tích khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Mat-bang-R1-tang-3-29-Royal-City

Mat-bang-R1-tang-30-Royal-City

Mat-bang-R1-tang-31-35-Royal-City

Mặt bằng thiết kế các căn hộ toà R1

#1 Mặt bằng căn hộ 01 R1: 181,4m2 3 Ngủ Royal City:

 • Diện tích: 181,4m2, sảnh A toà R1.
 • Thiết kế này ở tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công: Đông bắc & Đông nam (View sân vườn, bể bơi)
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-181.4m2

#2 Mặt bằng căn hộ 02 R1: 181,4m2 3 Ngủ Royal City:

 • Diện tích: 181,4m2, sảnh A toà R1.
 • Thiết kế này ở tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công: Đông bắc & Tây bắc (View ra ngoài thành phố)
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 11.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 02 toà R1 Royal City

#3 Mặt bằng căn hộ 03 toà R1: 109m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City);
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-109m2

#4 Mặt bằng căn hộ 04 toà R1: 109m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 04 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố);
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 04 toà R1 Royal City

#5 Mặt bằng căn hộ 05 toà R1: 109m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 03 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City);
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 05 toà R1 Royal City

#6 Mặt bằng căn hộ 06 toà R1: 109m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 109m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 06 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố);
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.1 – 5.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 06 toà R1 Royal City

#7 Mặt bằng căn hộ 07 toà R1: 114,5m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 114.5m2, sảnh A toà R1 Royal City;
 • Căn hộ 07 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc;
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City);
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ (là loại căn TOP Hoa Hậu loại 2 ngủ);
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-114.5m2

#8 Mặt bằng căn hộ 08 toà R1: 111m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 111m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 08 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ.
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.9 – 6.3 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-111m2

#9 Mặt bằng căn hộ 09 toà R1: 108,7m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 108.7m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 09 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City);
 • Đây là loại thiết kế: các phòng đều có cửa sổ.
  • Ưu điểm: ban công chạy dài từ phòng khách tới 2 phòng ngủ còn lại.
  • Điểm yếu: duy nhất chỉ là có cái cột rộng 1.2m ở gần ban công phòng khách & nằm giữa;
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.7 – 6 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-108.7m2

#10 Mặt bằng căn hộ 10 toà R1: 108,7m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 108.7m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 10 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố);
 • Đây là loại thiết kế: các phòng đều có cửa sổ.
  • Ưu điểm: ban công chạy dài từ phòng khách tới 2 phòng ngủ còn lại.
  • Điểm yếu: duy nhất chỉ là có cái cột rộng 1.2m ở gần ban công phòng khách & nằm giữa;
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.7 – 6 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 10 toà R1 Royal City

#11 Mặt bằng căn hộ 11 toà R1: 88,3m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 88.3m2, sảnh A toà R1 Royal City;
 • Căn hộ 11 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.3 – 4.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-88.3m2

#12 Mặt bằng căn hộ 12 toà R1: 88,3m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 88.3m2, sảnh A toà R1 Royal City;
 • Căn hộ 12 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.3 – 4.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 12 toà R1 Royal City

#13 Mặt bằng căn hộ 12A toà R1: 145,2m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 145.2m2 sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 12A được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc.
 • Hướng ban công: Đông nam – nhìn xuống sân vườn & bể bơi.
 • Đây là Căn hộ có 2 phòng ngủ bí (không có cửa sổ).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (1 sáng & 2 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-145.2m2

#14 Mặt bằng căn hộ 12B toà R1: 104,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 104.8m2, sảnh A toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 12B được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Đông nam.
 • Hướng ban công: Tây bắc (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5 – 5.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-104.8m2

#15 Mặt bằng căn hộ 15 toà R1: 136m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 136m2, sảnh A toà R1 Royal City;
 • Căn hộ 15 được bố trí từ tầng 3 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc;
 • Hướng ban công: Tây & Tây nam (View ra ngoài Thành phố)
 • Thiết kế: 3 ngủ ( 2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.5 – 6.8 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-136m2

#16 Mặt bằng căn hộ 16 toà R1: 130.7m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 130.7m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 16 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: Nam.
 • Hướn ban công: Đông & Đông nam (View xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: Logia nhỏ ở phòng ngủ (không thuận tiện cho việc phơi quần áo nếu nhiều).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.5 – 5.7 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-131m2

#17 Mặt bằng căn hộ 17 toà R1: 164m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 164m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 17 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: hướng nam.
 • Hướng ban công: Tây ( View ra ngoài thành phố ).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8.2 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-169.4m2

#18 Mặt bằng căn hộ 18 toà R1: 124,6m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 124.6m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 18 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Tây.
 • Hướng ban công: chính Đông (View Xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố;
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-124.6m2

#19 Mặt bằng căn hộ 19 toà R1: 133,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 133.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 19 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Đông.
 • Hướng ban công: chính Tây (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-133.8m2

#20 Mặt bằng căn hộ 20 toà R1: 124,6m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 124.6m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 18 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Tây.
 • Hướng ban công: chính Đông (View Xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố;
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.2 – 6.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mặt bằng căn 20 toà R1 Royal City

#21 Mặt bằng căn hộ 21 toà R1: 133,6m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 133.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 19 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Đông.
 • Hướng ban công: chính Tây (View ra ngoài thành phố).
 • Đây là loại thiết kế: có 2 Logia (Trồng hoa & để thoáng ở ban công phòng khách, phơi quần áo ở ban công phòng ngủ). Logia phòng khách có thể kê 1 bộ bàn ghế Cafe để uống nước & ngắm thành phố.
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6.3 – 6.6 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-133.6m2

#22 Mặt bằng căn hộ 22 toà R1: 110m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 110m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 22 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Tây.
 • Hướn ban công: chính Đông (View xuống sân vườn & bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: Logia nhỏ ở phòng ngủ (không thuận tiện cho việc phơi quần áo nếu nhiều).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.8 – 5.1 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-110m2

#23 Mặt bằng căn hộ 23 toà R1: 113.9m2 R1 Royal City

 • Diện tích: 113.9m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 23 được bố trí từ tầng 3 – 35.
 • Hướng cửa ra vào: chính Đông.
 • Hướng ban công: chính Tây (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.8 – 5.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-113.9m2

#24 Mặt bằng căn hộ 24 toà R1: 96,3m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 96.3m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 24 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công: Đông bắc (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Đây là loại thiết kế: 2 phòng ngủ & phòng khách đều có cửa sổ (là loại căn TOP Hoa Hậu loại 2 ngủ).
 • Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 5.2 – 5.4 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-96.3m2

#25 Mặt bằng căn hộ 25 toà R1: 151,7m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 151.7m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 25 bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc.
 • Hướng ban công: Tây (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-151.7m2

#25A Mặt bằng căn hộ 25A toà R1: 200,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 200.8m2, sảnh B toà R1;
 • Căn hộ 25A này có từ tầng 30 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc, hướng ban công: Tây & Tây nam (View ra ngoài thành phố);
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 1 phòng đa năng, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10.5 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mat-bang-R1-200,8m2-OPTION1

#26 Mặt bằng căn hộ 26 toà R1: 148m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 148m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 26 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc.
 • Hướng ban công: Tây nam (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 8.2 – 8.5 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-148m2

#26A Mặt bằng căn hộ 26A toà R1: 162m2 R1 Royal City (Penlhouse):

 • Diện tích: 162m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 26A được bố trí duy nhất ở tầng 30.
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc.
 • Hướng ban công phòng khách: Đông nam (Bên ngoài có sân vườn 236m2).
 • Hướng các phòng ngủ: Tây nam (View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-162m2

#26B Mặt bằng căn hộ 26B toà R1: 170m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 170m2, sảnh B toà R1 Royal City;
 • Căn 26B bố trì từ tầng 31 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc; Hướng ban công: Đông nam (View sang toà R5), hướng phòng ngủ Tây nam (View ra ngoài thành phố);
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10.5 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-170m2

#27 Mặt bằng căn hộ 27 toà R1: 89,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 89.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 27 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam.
 • Hướng ban công: Đông bắc (View xuống sân vườn và bể bơi Royal City).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 4.5 – 4.7 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-89.8m2

#27B Mặt bằng căn hộ 27B toà R1: 169,4m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 169.4m2, sảnh B toà R1 Royal City;
 • Căn hộ 27B được bố trí từ tầng 31 – 35;
 • Hướng cửa ra vào: Tây nam;
 • Hướng ban công & các phòng ngủ: Đông bắc (View sân vườn & nội khu Royal City);
 • Căn duy nhất có phòng bếp có cửa sổ – nhìn sang toà R5;
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 10.5 – 11 tỷ (tuỳ căn & nội thất);
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-164m2

#28 Mặt bằng căn hộ 28 toà R1: 127,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 127.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 28 được bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: đông bắc.
 • Hướn ban công: Tây nam ( View ra ngoài thành phố).
 • Thiết kế: 2 ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 6 – 6.2 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-127.8m2

#29 Mặt bằng căn hộ 29 toà R1: 179,8m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 179.8m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn 29 bố trí từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Tây bắc; hướng ban công: Đông bắc & Đông nam (View xuống bể bơi & sân vườn).
 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh,1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-179.8m2

#30 Mặt bằng căn hộ 30 toà R1: 187,3m2 R1 Royal City:

 • Diện tích: 187.3m2, sảnh B toà R1 Royal City.
 • Căn hộ 30 này có từ tầng 3 – 29.
 • Hướng cửa ra vào: Đông bắc, ban công: Tây nam & Đông nam (View ra ngoài thành phố).
 • Căn hộ được thiết kế: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp.
 • Giá bán hiện giao dịch khoảng: 11 – 12 tỷ (tuỳ căn & nội thất).
 • Liên hệ xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

mat-bang-R1-187,3m2_OPTION1

#31 Mặt bằng căn hộ 05A & căn hộ 06A toà R1: 173,5m2 R1 Royal City (căn Penlhouse):

 • Diện tích: 173.5m2, sảnh A toà R1 Royal City;
 • Căn 05A & 06A được bố trí ở tầng 30 (Duy nhất tầng 30 có);
 • Hướng cửa ra vào:
  • Căn 01 & căn 02: hướng Tây nam;
 • Hướng ban công:
  • Căn 01: hướng ban công: Đông bắc (bên ngoài có sân vườn 180m2) & hướng phòng ngủ: Đông nam nhìn xuống sân vườn và bể bơi;
  • Căn 02: hướng ban công: Đông bắc (bên ngoài có sân vườn 180m2) & hướng phòng ngủ: Tây bắc nhìn ra ngoài thành phố;
 • Thiết kế căn hộ: 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp;
 • Liên xem nhà & tư vấn: 0987 822 686 (Mr. Sơn).

royal-city-r1-173.5m2

Xem thêm:

5/5 - (3 bình chọn)