Mặt bằng R1 Royal City

Mặt bằng tòa R1 Royal City được thiết kế 35 tầng với các loại diện tích đa dạng từ 88,3m2 đến 200,8m2. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp với các loại diện tích khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Mặt bằng căn hộ 200,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 1 phòng đa năng + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh
mat-bang-R1-200,8m2-OPTION1

Mặt bằng căn hộ 187,3m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh
mat-bang-R1-187,3m2_OPTION1

Mặt bằng căn hộ 181,4m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-181.4m2

Mặt bằng căn hộ 179,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-179.8m2

Mặt bằng căn hộ 173,5m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-173.5m2

Mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-170m2

Mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-169.4m2

 

Mặt bằng căn hộ 169,4m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-164m2

 

Mặt bằng căn hộ 151,7m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 1 phòng đa năng + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-151.7m2

Mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-162m2

 

Mặt bằng căn hộ 148m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  +  3 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-148m2

Mặt bằng căn hộ 145,2m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 1 phòng đa năng + 2 phòng ngủ + 3 phòng vệ sinh

royal-city-r1-145.2m2

Mặt bằng căn hộ 133,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-133.8m2

Mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp  + 3 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-136m2

 

Mặt bằng căn hộ 133,6m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-133.6m2

Mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-131m2

 

Mặt bằng căn hộ 127,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-127.8m2

Mặt bằng căn hộ 124,6m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-124.6m2

Mặt bằng căn hộ 114,5m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-114.5m2

Mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-113.9m2

Mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-111m2

 

Mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-110m2

Mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-109m2

Mặt bằng căn hộ 108,7m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-108.7m2

Mặt bằng căn hộ 104,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-104.8m2

Mặt bằng căn hộ 96,3m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-96.3m2

Mặt bằng căn hộ 89,8m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-89.8m2

Mặt bằng căn hộ 88,3m2 tòa R1 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng ăn + 1 phòng khách + 1 phòng bếp + 2 phòng ngủ + 2 phòng vệ sinh

royal-city-r1-88.3m2

Xem thêm: