Tại sao cư dân Royal City phải mua bảo hiểm cháy nổ?

bao-hiem-chay-no

Sản phẩm bảo hiểm cháy nổ phải mua với phần diện tích chung của tòa nhà hay cả phần diện tích riêng?

Để trả lời câu hỏi này, Ông Nguyễn Hải Nam trả lời rằng, cả hai phần diện tích chung của tòa nhà và diện tích riêng của căn hộ đều thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Điều này đã được nêu rất rõ tại Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, trong đó có đề cập đến Danh mục các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc).

Bên cạnh đó, để hướng dẫn tổ chức, DN và người dân mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, ngày 31/12/2013, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định có hướng dẫn rất cụ thể về cách thức thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ với các tòa nhà chung cư.

Theo đó, tại khu dự án Vinhomes Royal City, các gia chủ phải có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc nộp tiền mua bao hiểm cho người đại diện nếu xác định được người đại diện quản lý khu căn hộ.

Các chế tài xử phạt khi các cư dân không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?

Để đảm bảo cá nhân, tổ chức và các DN cung cấp dịch vụ bảo hiểm nghiêm túc thực hiện các quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, ngày 14/6/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, trong đó có quy định xử phạt hành vi vi phạm bảo hiểm cháy nổ và Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo các văn bản này, cả Người mua bảo hiểm và Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm đều sẽ bị xử phạt nếu như vi phạm những quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Chi phí bảo hiểm tính như thế nào?

Chi phí mua bảo hiểm cháy nổ được tính trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm (%) nhân với giá trị tài sản tham gia bảo hiểm. Tùy từng đối tượng mua bảo hiểm thì sẽ có các tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cụ thể. Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Bộ Tài chính quy định rất cụ thể tại Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010. Tất cả các đối tượng thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đều phải tuân thủ quy định này. Riêng đối với nhà chung cư, theo thông tư này, tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng là 0,14% (chưa tính đến các yếu tố tăng giảm phí theo quy định). Từ tỷ lệ phí này, người dân, tổ chức và DN có thể tính ra chi phí phải bỏ ra để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Hy vọng bài viết trên phần nào có thể giải đáp các thắc mắc của cư dân Vinhomes Royal City về gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Xem thêm: