Mặt bằng Sachi Tower

Căn hộ toà SACHI TOWER được bố trí từ tầng 4 đến tầng 26. Trong đó:

  • Căn hộ 2 Phòng ngủ: 76m2 – 80m2 – 89m2
  • Căn hộ 3 Phòng ngủ: 98m2 – 105m2 – 107m2
  • Căn hộ 4 Phòng ngủ: 128m2
  • Tầng 4 – 24: Diện tích từ 76m2 đến 107 và được bố trí 2 – 3 phòng ngủ.
  • Tầng 25 & 26: là căn hộ Duplex ( diện tích khoảng 206m2)

Mặt bằng toà Sachi Tower – Dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 4 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 4 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 5 đến 10 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 5 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 11 đến 23 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 11 - 23 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 24 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 25 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 25 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 26 toà Sachi Tower

Mặt bằng tầng 26 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng căn hộ toà Sachi Tower dự án Hinode City

Mặt bằng căn hộ số 01 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 01 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ số 02 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 02 tầng 4 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ số 03, 05 và 07 tầng 5 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 03, 05, 07 tầng 5 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ số 04 tầng 4 – 23 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 04 tầng 4 - 23 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ số 06 tầng 4 – 24 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 06 tầng 4 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ số 08, 10, 12 và 14 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 08, 10, 12 và 14 tầng 4 - 24 toà Sachi Tower

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)