Harmona

Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn. Ảnh: Vũ Lê

Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn. Ảnh: Vũ Lê