Green-bay-view-DLTL

View Đại Lộ Thăng Long & Hồ Điều Hoà trung tâm.

View Đại Lộ Thăng Long & Hồ Điều Hoà trung tâm.