Phòng ngủ – căn hộ M3 110m2 3 phòng ngủ đủ đồ cho thuê (Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai)

Phòng ngủ - căn hộ M3 110m2 3 phòng ngủ đủ đồ cho thuê (Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai)

Phòng ngủ – căn hộ M3 110m2 3 phòng ngủ đủ đồ cho thuê (Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai)