M1110380811

Ban công căn hộ 110m2 toà M1 Vinhomes Metropolis cho thuê.

Ban công căn hộ 110m2 toà M1 Vinhomes Metropolis cho thuê.