metropolis-M20280381502

Bếp căn hộ 2 ngủ Vinhomes Metropolis đủ đồ toà M2 cho thuê 1200$

Bếp căn hộ 2 ngủ Vinhomes Metropolis đủ đồ toà M2 cho thuê 1200$