M1781011A02

Không gian phòng khách, căn hộ có ban công nhìn sang bên khách sạn Daewoo & hồ Thủ Lệ.

Không gian phòng khách, căn hộ có ban công nhìn sang bên khách sạn Daewoo & hồ Thủ Lệ.