M15512A032

Giường phòng ngủ - căn hộ 55m2 toà M1 Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai.

Giường phòng ngủ – căn hộ 55m2 toà M1 Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai.