Mặt bằng tầng 25 toà ASAHI TOWER – Dự án HINODE CITY

Mặt bằng tầng 25 toà ASAHI TOWER - Dự án HINODE CITY

Mặt bằng tầng 25 toà ASAHI TOWER – Dự án HINODE CITY