royal-city-r6-3019-phong-ngu2

Phòng ngủ - căn hộ Royal City R6 đồ cơ bản CĐT bàn giao

Phòng ngủ – căn hộ Royal City R6 đồ cơ bản CĐT bàn giao