cho-thue-royal-city-2-ngu-r1-110m2-1100223106

Phòng ngủ thứ 1 - căn hộ 110m2 toà R1 Royal City

Phòng ngủ thứ 1 – căn hộ 110m2 toà R1 Royal City