Royal-R4021322212B10

Bếp của căn hộ Royal City 132m2 đủ đồ ở toà R4.

Bếp của căn hộ Royal City 132m2 đủ đồ ở toà R4.