Royal-R4021322212B05

Giường phòng ngủ nhỏ - căn hộ Royal City 132m2 đủ đồ tại toà R4 Royal City.

Giường phòng ngủ nhỏ – căn hộ Royal City 132m2 đủ đồ tại toà R4 Royal City.