Royal-city-r6-060902

Nhà vệ sinh chung & tủ giầy của căn hộ.

Nhà vệ sinh chung & tủ giầy của căn hộ.