Royal-City-R6-3-ngu-du-do-1030211013

Phòng ngủ thứ 3: có 2 giường - căn hộ 3 ngủ R6 Royal City

Phòng ngủ thứ 3: có 2 giường – căn hộ 3 ngủ R6 Royal City