Cho-Thue-can-2-ngu-Royal-City-132m2-kdo-1320235122

Vệ sinh tại phòng khách (căn hộ R5 2 ngủ 132m2)

Vệ sinh tại phòng khách (căn hộ R5 2 ngủ 132m2)