Phòng vệ sinh chung của căn 3 ngủ toà M3 110m2 (Căn góc) – Vinhomes Metropolis

Phòng vệ sinh chung của căn 3 ngủ toà M3 110m2 (Căn góc) - Vinhomes Metropolis

Phòng vệ sinh chung của căn 3 ngủ toà M3 110m2 (Căn góc) – Vinhomes Metropolis