M111038088

Góc khác của Phòng ngủ 3- tại căn hộ Vinhomes Metropolis M1 110m2 (căn góc) cho thuê đủ đồ.

Góc khác của Phòng ngủ 3- tại căn hộ Vinhomes Metropolis M1 110m2 (căn góc) cho thuê đủ đồ.