M1110380813

Góc khác của Phòng ngủ 1 - tại căn hộ Vinhomes Metropolis M1 110m2 (căn góc) cho thuê đủ đồ.

Góc khác của Phòng ngủ 1 – tại căn hộ Vinhomes Metropolis M1 110m2 (căn góc) cho thuê đủ đồ.