Metropolis-M1129336015

Không gian phòng ngủ 2 - căn hộ Metropolis đủ đồ (130m2, 3 phòng ngủ)

Không gian phòng ngủ 2 – căn hộ Metropolis đủ đồ (130m2, 3 phòng ngủ)