Metropolis-M1129336011

Bộ bàn ghế ăn - căn hộ 3 ngủ đủ đồ 130m2.

Bộ bàn ghế ăn – căn hộ 3 ngủ đủ đồ 130m2.