M27924018

Bộ bàn ăn & Không gian của khu bếp & lối ra vào căn hộ.

Bộ bàn ăn & Không gian của khu bếp & lối ra vào căn hộ.