M279240111

Tủ quần áo của phòng ngủ 1 - căn hộ Vinhomes Metropolis.

Tủ quần áo của phòng ngủ 1 – căn hộ Vinhomes Metropolis.