M3278210703

Không gian căn hộ 2 ngủ 78m2 Vinhomes Metropolis M3.

Không gian căn hộ 2 ngủ 78m2 Vinhomes Metropolis M3.