M3278210701

Cửa sổ phòng ngủ nhỏ - căn hộ Vinhomes Metropolis M3.

Cửa sổ phòng ngủ nhỏ – căn hộ Vinhomes Metropolis M3.