Phòng ngủ 1 căn hộ Vinhomes metropolis Đủ đồ 80m2 toà M1.

Phòng ngủ 1 căn hộ Vinhomes metropolis Đủ đồ 80m2 toà M1.

Phòng ngủ 1 căn hộ Vinhomes metropolis Đủ đồ 80m2 toà M1.