M215539069

Bồn tắm nằm tại căn hộ 55m2 toà M2 Vinhomes Metropolis, view Hồ Tây.

Bồn tắm nằm tại căn hộ 55m2 toà M2 Vinhomes Metropolis, view Hồ Tây.