M215539067

Giường phòng ngủ căn hộ 55m2 toà M2 Vinhomes Metropolis 55m2.

Giường phòng ngủ căn hộ 55m2 toà M2 Vinhomes Metropolis 55m2.