Mặt bằng tầng 5 toà Sachi tower – dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 5 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 5 toà Sachi tower – dự án Hinode City