Mặt bằng tầng 5 – 23 toà ASAHI TOWER

Mặt bằng tầng 5 - 23 toà ASAHI TOWER

Mặt bằng tầng 5 – 23 toà ASAHI TOWER