Mặt bằng tầng 26 toà Sachi Tower – Dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 26 toà Sachi Tower - Dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 26 toà Sachi Tower – Dự án Hinode City