Mặt bằng tầng 25 toà Sachi Tower – Dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 25 toà Sachi Tower - Dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 25 toà Sachi Tower – Dự án Hinode City