Mặt bằng tầng 24 toà Sachi tower – dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 24 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 24 toà Sachi tower – dự án Hinode City