Mặt bằng tầng 11 – 23 toà Sachi tower – dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 11 - 23 toà Sachi tower - dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 11 – 23 toà Sachi tower – dự án Hinode City