Category: Imperia Sky Garden 423 Minh Khai

Mặt bằng toà D Imperia Sky Garden

Mặt bằng toà D Imperia Sky Garden

Toà D Imperia Sky Garden được thiết kế 468 căn hộ có diện tích từ 58m2 – 106m2 và được thiết kế từ 2 – 3 phòng ngủ. Dưới đây là mặt bằng chi tiết …
Mặt bằng toà C Imperia Sky Garden

Mặt bằng toà C Imperia Sky Garden

Toà C Imperia Sky Garden có tổng 468 căn hộ và được bố trí 18 căn hộ/sàn và từ tầng 2 đến tầng 27. Các căn hộ tại toà C Imperia Sky Garden được thiết …
Mặt bằng toà B Imperia Sky Garden

Mặt bằng toà B Imperia Sky Garden

Toà B Imperia Sky Garden là một trong những toà đẹp nhất tại dự án. Diện tích căn hộ toà B từ: 58m2 – 106m2 và thiết kế 2 – 3 phòng ngủ. Căn hộ …
Mặt bằng toà A Imperia Sky Garden

Mặt bằng toà A Imperia Sky Garden

Toà A Imperia Sky Garden cao 27 tầng và mỗi tầng có 18 căn hộ với diện tích đa dạng từ 58m2 – 106m2 và được thiết kế từ 2 – 3 phòng ngủ.  Đáp …