pn2–royal-city-r5-3-ngu-du-do-18917

Phòng ngủ 2 - tại căn hộ Royal City 140m2 toà R5.

Phòng ngủ 2 – tại căn hộ Royal City 140m2 toà R5.