pn3-royal-city-r1-3-ngu-135m2

Phòng ngủ 3 của căn hộ Royal City không đồ.

Phòng ngủ 3 của căn hộ Royal City không đồ.