R3110020408

không gian nhà bếp của căn hô 2 ngủ R3 Royal City

không gian nhà bếp của căn hô 2 ngủ R3 Royal City