royal-city-r2-88m2-view-tu-ban-cong-phong-khach

view từ ban công phòng khách

view từ ban công phòng khách