RoyalR503132351001

Phòng khách căn hộ 3 ngủ, đủ đồ toà R5o thuê: 1000USD/tháng;

Phòng khách căn hộ 3 ngủ, đủ đồ toà R5