Royalcity-R20288111110

View từ bộ sofa ra ngoài cửa căn hộ & bộ bàn ăn.

View từ bộ sofa ra ngoài cửa căn hộ & bộ bàn ăn.