metroplis-m28020511A02

Nhà vệ sinh phòng ngủ master phòng ngủ căn hộ Vinhomes Metropolis.

Nhà vệ sinh phòng ngủ master phòng ngủ căn hộ Vinhomes Metropolis.