royalcity-r1B-96m2-du-do

Căn hộ Royal City 96m2 đủ đồ toà R1 sảnh B (R1B)

Căn hộ Royal City 96m2 đủ đồ toà R1 sảnh B (R1B)