Category: Kinh tế xã hôi

Trường học quốc tế BVIS tại Royal City

Được chính thức khai trương ngày 10/2/2014, trường quốc tế BVIS tại khu dự án Royal City là ngôi trường thứ 3 của hệ thống trường Vinschool được đưa vào hoạt động sau các trường …