Phòng ngủ 1 – căn hộ 82m2 toà B Imperia Sky Garden (View sông Hồng)

Phòng ngủ 1 - căn hộ 82m2 toà B Imperia Sky Garden (View sông Hồng)

Phòng ngủ 1 – căn hộ 82m2 toà B Imperia Sky Garden (View sông Hồng)